Home page
Voorwaarden
Contact
"WAT DOET HGL VOOR WIE, LANGS WELKE NORMEN EN WAARDEN EN HOE ?"


» HGL helpt met het behalen van de, reeds door cliënten zelf, of in samenwerking met ons kantoor, geformuleerde doelen.

» HGL juristen helpt natuurlijke personen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, en het vermogensrecht. Zij helpt ondernemers met creatieve oplossingen bij een (echt)scheiding waarbij het voortbestaan van de onderneming centraal staat.

» HGL business counselors helpt middelgrote ondernemingen, organisaties en instellingen en begeleidt de bestuurders hiervan die zich geplaatst zien voor complexe-, strategische-, bestuurlijke- en/of juridische vraagstukken door veranderingen als gevolg van markt- of concurrentie ontwikkelingen, onvoldoende samenwerking of disfunctioneren van een leidinggevende of een deel van de organisatie.

» HGL werkt strikt onafhankelijk, gestructureerd samen met gespecialiseerde notarissen, advocaten, belastingadviseurs, registeraccountants, mediators, registerinformatici, marketingkundigen, onderwijskundigen en interim-managers.

» HGL helpt het geformuleerde probleem veranderen in een uitdaging en zal aan de zijde, tezamen met de opdrachtgever, deel uitmaken van de oplossing. Dit doet zij als raadgever, maar in voorkomende gevallen als gemachtigde of als commissaris.

» HGL helpt in conflictsituaties met het bereiken van een win-win situatie voor partijen.

» HGL verzamelt kennis & kunde die verder gaat dan de huidige 'state of the art', en die derhalve gekenmerkt wordt in een visie op en inzicht in structurele-, lange-termijn ontwikkelingen in een netwerk van hoogwaardige specialisten, die individueel aantoonbaar uitblinken op hun vakgebied. De opgedane kennis en ervaring worden (na toestemming en geanonimiseerd) gebruikt in columns, publicaties, boeken en colleges.

juristen@hgl.nl